Політика конфіденційності

Політика конфіденційності описує правила обробки інформації нами про Вас, у тому числі персональних даних та файлів cookies.

Загальна інформація.

1. Оператором веб-сайту є: BOWIM – PODKARPACIE SP. Z O.O. вул. Інвестицийна 6 35-213 Жешув
2. Оператор є Адміністратором персональних даних стосовно даних, які були добровільно надані користувачами під час користування сервісом, надсилання контактних форм, використання послуг або користування різними видами маркетингових акцій, які можуть проводитися Оператором (наприклад, конкурси, розсилка тощо).
3. Дані, надані користувачами з метою користування послугами, використовуються в процесі їх запуску та надання. Це, зокрема, такі заходи, як:
• технічний запуск послуг,
• заходи з набору
• виставлення рахунків,
• обробка та зберігання фінансових документів на основі спеціальних положень: податкові, фінансові та бухгалтерського обліку тощо;
• інформування про дату закінчення послуг та можливість їх продовження,
• інформування про заплановані технічні роботи,
• інформування про важливі зміни в конфігурації,
• інформування про зміни в регламентах,
• виконання технічного обслуговування, у тому числі відповіді на запитання користувачів,

• пояснення щодо розрахунків,
• прямий комерційний контакт – якщо користувач просить про це.
• надсилання маркетингової інформації електронною поштою / SMS / по телефону / іншим каналам – якщо користувач погоджується на такі форми контакту (наприклад, підписавшись на розсилку, зазначивши відповідну згоду, реєструючи послугу, або на панелі клієнта – детальні правила, обсяг згоди разом з відповідними положеннями знаходяться у місці надання згоди),

1. Оператор, як хостингова фірма, також може бути процесором персональних даних – по відношенню до даних, адміністраторами яких є клієнти і які були довірені йому шляхом укладення відповідного договору. Детальні правила визначає цей договір. Ця Політика не стосується використання даних цього типу. Стосовно них Оператор не є адміністратором.
2. Ця Політика не містить жодної інформації щодо послуг, товарів або інтернет сторінок, які належать іншим суб’єктам, ніж Оператор.
3. Веб-сайт виконує функції отримання інформації про користувачів та їх поведінку таким чином:
• через дані, введені добровільно у форми, які вводяться у систему Оператора.
• через збереження кінцевих файлів cookies на пристроях.
• через збереження технічних журналів на рівні сервера www, пошти та програми Оператора.

2. Вибрані методи захисту даних.
1. Оператор застосовує різні типи захисних механізмів щодо персональних даних, зокрема:
• захист від неавторизованого доступу
•захист від втрати даних

1. Паролі користувачів не зберігаються у базі відкрито та не шифруються зворотнім чином.
2. Місця входу та введення персональних даних захищені на рівні передачі (SSL- сертифікат).
3. Оператор застосовує засоби захисту від втрати даних (наприклад, дискові масиви, регулярні резервні копії).
4. Оператор використовує належні засоби захисту місць обробки в разі пожежі (наприклад, спеціальні системи пожежогасіння).
5. Оператор використовує належні засоби захисту систем обробки в разі раптового відключення електроенергії (наприклад, подвійні лінії живлення, агрегати, системи джерел безперебійного живлення).
6. Оператор використовує засоби фізичного захисту від доступу до місць обробки даних (наприклад, контроль доступу, моніторинг).
7. Оператор використовує засоби для забезпечення відповідних умов навколишнього середовища для серверів як елементів системи обробки даних (наприклад, контроль умов навколишнього середовища, спеціалізовані кліматичні системи).
8. Оператор застосовує організаційні рішення для забезпечення максимально можливого рівня захисту та конфіденційності (навчання, внутрішні регламенти, політика паролів тощо).
9. Оператор призначив Інспектора з питань захисту даних.

3. Інформація у зв’язку з RODO.
Відповідно до ст. 13, абз. 1 та 2 розпорядження Європейського парламенту та Ради Європи (UE) 2016/679 від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та щодо вільного руху таких даних та скасування директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про захист даних, далі: RODO) (Офіційний журнал ЄС UE L119/1), повідомляємо, що:
Адміністратором Ваших персональних даних є BOWIM – PODKARPACIE SP. Z O.O. вул. Інвестицийна 6 35-213 Жешув
Інспектором захисту даних Адміністратора є BOWIM – PODKARPACIE SP. Z O.O.
Ваші персональні дані будуть оброблятися згідно з RODO для:
а) реалізації та виконання договору, підписаного з Вами, згідно зі ст.6 абз.6 літ.b) RODO
b) виконання Адміністратором персональних даних, його юридичних обов’язків згідно зі ст. 6 абз. 1 літ. с) RODO у тій мірі, в якій це передбачено спеціальними положеннями,
с) виконання законних інтересів, реалізованих Адміністратором згідно зі ст. 6 абз. 1 літ. f) RODO, тобто для реалізації та виконання договору, підписаного з Вашим роботодавцем; для встановлення, захисту або розслідування можливих претензій, захисту осіб та майна, що належать Адміністратору та для проведення Адміністратором прямого маркетингу товарів та послуг Адміністратора.
У деяких ситуаціях Адміністратор має право передати Ваші персональні дані іншим одержувачам, якщо це необхідно для виконання укладеного з Вами договору або реалізації зобов’язань Адміністратора. У цьому випадку ми будемо передавати персональні дані трьом групам одержувачів:
• уповноваженим нами особам, нашими працівникам та співробітниками, які повинні мати доступ до персональних даних для виконання своїх обов’язків,
• суб’єктам обробки даних, яким доручено обробку персональних даних,
• іншим одержувачам даних, наприклад, посередникам, реєстрам доменів, органам сертифікації, кур’єрам, банкам, страховим компаніям, адвокатським конторам, органам стягнення боргів, органам державної влади.

1. Ваші персональні дані, оброблені для цілей, зазначених у:
2. a) пункт 3.3 а) будуть зберігатися протягом строку дії та виконання договору, укладеного з Вами,
3. b) пункт 3.3 b) будуть зберігатися протягом строку, передбаченого спеціальними правилами,
4. c) пункт 3.3 c) будуть зберігатися протягом строку дії та виконання договору, укладеного з Вашим роботодавцем; протягом періоду, необхідного для забезпечення захисту осіб або майна, що належать Адміністратору, або протягом періоду, необхідного для встановлення, захисту або розслідування претензій.
5. Ви маєте право вимагати від Адміністратора:
• доступ до персональних даних про Вас,
• їх виправлення,
• їх видалення,
• обмеження обробки,
• і передачу даних.
1. Ви маєте право заперечувати обробку, зазначену в пункті 3.3, с) щодо обробки персональних даних для виконання законних інтересів, реалізованих Адміністратором, у тому числі профілювання, при чому право заперечення не може бути здійснене, якщо існують важливі юридично обґрунтовані підстави для обробки, які важливіше Ваших інтересів, прав та свободи, зокрема встановлення, розслідування або захист претензій.
2. Дії Адміністратора можуть бути оскаржені Головою Центру Захисту Персональних Даних, вул. Ставкі 2, 00-193 Варшава.
3. Надання персональних даних, про які мова у пункті 3.3, є добровільним, але необхідним для виконання договору, укладеного з Вами, або необхідним для виконання договору, укладеного з Вашим роботодавцем, а їх ненадання унеможливлює виконання укладеного договору.
4. По відношенню до Вас можуть бути вжиті дії, що полягають у автоматичному прийнятті рішень, у тому числі профілювання для надання послуг у рамках укладеного договору та з метою проведення прямого маркетингу Адміністратором.
4. Інформація у формах.
1. Веб-сайт збирає інформацію, надану користувачем добровільно, у тому числі персональні дані, якщо вони були подані.
2. Веб-сайт може зберегти інформацію про параметри підключення (час, IP-адреса).
3. Веб-сайт у деяких випадках може зберегти інформацію, яка полегшує зв’язок даних у формі з адресою електронної пошти користувача, який заповнює форму. У цьому випадку адреса електронної пошти користувача відображається в URL-адресі сторінки, яка містить форму.
4. Дані, надані у формі, обробляються для цілей, що випливають з функції конкретної форми, наприклад, для обробки сервісного запиту або комерційного контакту, реєстрації послуг тощо. Кожного разу контекст і опис форми чітко повідомляє, для чого він використовується.
5. Журнали.
1. Інформація про деякі дії користувачів підлягає запису. Ці дані використовуються для адміністрування веб-сайту та для забезпечення найбільш ефективного обслуговування наданих хостингових послуг.
2. Записуватися можуть:
1. ресурси з ідентифікатором URL (адреси запитуваних ресурсів – сторінки, файли),
2. час надходження запиту,
3. час відправлення відповіді,
4. назва станції клієнта – ідентифікація здійснюється протоколом HTTP,
5. інформація про помилки, що сталися під час здійснення транзакції HTTP,
6. URL-адреса сторінки, яку раніше відвідував користувач (запитання) – у випадку, коли перехід на Веб-сайт відбувся через посилання,
7. інформація про браузер користувача,
8. інформація про IP-адресу,
9. діагностична інформація, пов’язана з процесом самостійного замовлення послуг через реєстратори на веб-сайті,
10. інформація, пов’язана з обслуговуванням електронної пошти, якщо користувач використовує поштову послугу, яку надає Оператор.

6. Інформація про файли cookies.
1. Веб-сайт використовує файли cookies.
2. Файли Cookies – це інформаційні-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача Веб-сайту і призначені для використання сторінок Веб-сайту. Файли cookies зазвичай містять назву сторінки, з якого вони походять, час їх зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер.
3. Суб’єкт, який розміщує файли cookies на кінцевому пристрої Користувача та який отримує доступ до них, є оператор Веб-сайту.
4. Файли cookies використовуються для таких цілей:
1. для створення статистичних даних, які допомагають зрозуміти, як Користувачі Веб-сайту користуються сторінками, що дозволяє покращити їх структуру та зміст;
2. утримання сесії Користувача Веб-сайту (після входу), завдяки чому Користувач не повинен повторно вводити свій логін і пароль на кожній підсторінці Веб-сайту;
3. збереження інформації про рекомендації послуг для цілей програми рекомендацій;
4. визначення профілю користувача для відображення відповідних матеріалів у рекламних мережах, зокрема у мережі Google.

5. У рамках Веб-сайту використовуються два основних типи файлів cookies: сеансові файли cookies (session cookies) та постійні файли cookies (persistent cookies). Сеансові файли – це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до виходу, залишення інтернет сторінки або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузер). Постійні файли cookies зберігаються на кінцевому пристрої користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookies, або до часу їх видалення Користувачем.
6. Програмне забезпечення для перегляду інтернет сторінок (веб-браузер) зазвичай за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookies на кінцевому пристрої Користувача. Користувачі Веб-сайту можуть змінити налаштування щодо цих файлів. Веб-браузер дозволяє видалити файли cookies. Також можна автоматично блокувати файли cookies. Детальну інформацію щодо цього питання можна знайти у довідці або в документації веб-браузера.
7. Обмеження використання файлів cookies може вплинути на деякі функції, доступні на Веб-сайті.
8. Файли cookies, які розміщені на кінцевому пристрої Користувача Веб-сайту, також можуть використовуватися суб’єктами, які співпрацюють з оператором Веб-сайту, зокрема це стосується компаній: Google (Google Inc. з офісом у США), Facebook (Facebook Inc. з офісом у США), Twitter (Twitter Inc. з офісом у США).
9. Оператор використовує службу Google Analytics для аналізу трафіку на сторінці

10. Оператор використовує ремаркетинг, тобто дії, які дозволяють рекламним мережам відображати рекламні повідомлення, підібрані до його активності на Веб-сайті. Технологічною умовою таких дій є обслуговування файлів cookies.
11. Щодо інформації про вподобання користувача, зібрані рекламною мережею Google, користувач може переглядати та редагувати інформацію з файлів cookies, за допомогою інструмента: https://www.google.com/ads/preferences/
7. Управління файлами cookies – як висловити та відхилити згоду?
1. Якщо користувач не бажає отримувати файли cookies, він може змінити налаштування браузера. Ми попереджаємо, що вимкнення обслуговування файлів cookies, необхідних для процесів автентифікації, безпеки, збереження налаштувань користувача, може ускладнити, а в крайніх випадках може унеможливити використання інтернет сторінок
2. Щоб керувати налаштуваннями файлів cookies, виберіть зі списку нижче веб-браузер, який ви використовуєте, і дотримуйтесь інструкцій:
• Edge
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera
1. Мобільні пристрої:
• Android
• Safari (iOS)
• Windows Phone
Політика конфіденційності

BOWIM - PODKARPACIE SP. Z O.O.

ul. Inwestycyjna 6

35-213 Rzeszów

tel./fax 17 852 73 88

e-mail: rzeszow@bowim.pl

BOWIM - PODKARPACIE SP. Z O.O. o/JASŁO

ul. Towarowa 27a

38-200 Jasło

tel. 13 446 85 24

tel./fax 13 446 85 12

e-mail: o_jaslo@bowim.pl

© 2018 Bowim Podkarpacie | Всі права захищені Wyświetlenia: 11557

Проект та виконання: BigCom