Інформаційне зобов’язання

ДОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ВЛАСНИКІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЯКІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ КОМПАНІЄЮ BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o.

відповідно до вимог ст. 13 RODO (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄВРОПИ (ЄС) № 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46 / EC)
BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. повідомляє, що вона обробляє персональні дані відповідно до переліку, наведеного нижче, і є їх Адміністратором на підставі ст. 6 пункт 1 RODO. Конкретні посилання на окремі бази персональних даних, з метою обробки та виконання зобов’язань з надання інформації щодо власників персональних даних, що містяться в базах даних, розміщені у відповідних закладках, які відкриваються натисканням на посилання з назвою бази даних.
Зміст інформаційного зобов’язання, що застосовується до всіх персональних даних, що обробляються в BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o.:
Фізичні особи, чиї персональні дані обробляються компанією BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. мають право доступу до своїх даних та виправлення, доповнення, спростування, вимоги скасування, перенесення або обмеження обробки, а також право заперечення проти їх обробки. Це право може бути реалізоване в головному офісі BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. в Жешуві (35-213) на вул. Інвестіцина, 6 в робочий час, зазначений на www.podkarpacie.bowim.pl
BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. не обробляє персональні дані автоматично та не аналізує ці дані.

Контакт з особою, відповідальною за захист персональних даних: rodopodkarpacie@bowim.pl BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. інформує про право скарги в наглядовий орган, відповідно до положень Закону про захист персональних даних в разі обробки даних з порушенням чинного національного та європейського права. Наглядовий орган – Управління захисту персональних даних у Варшаві, вул. Ставкі 2.
Перелік баз персональних даних, стосовно яких було реалізовано інформаційне зобов’язання – після натискання буде відображатися наступна інформація, що вимагається у статті 13 RODO:
1. Працівники
2. Члени сімей працівників
3. Відеоспостереження
4. Електронна пошта та робочі телефони
5. Підрядники
6. Дані, пов’язані з управлінням Компанією

Працівники
Виконуючи обов’язок інформування по відношенню до власників персональних даних, повідомляємо, що Ваші персональні дані обробляються в нашій компанії – BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. для цілей, пов’язаних з працевлаштуванням, і обробляються в рамках укладеного договору відповідно до статті 6 пункт 1. б) RODO і в рамках виконання зобов’язань відповідно до законодавства (для цілей оподаткування, бухгалтерського обліку, закупівель, пенсійного забезпечення, охорони здоров’я і безпеки, навчання, розрахунків робочого часу) дані обробляються на основі статті 6 пункт 1. с)

Обсяг персональних даних випливає лише з правових положень або внутрішніх правил.
Надання даних з метою трудовлаштування є обов’язковою вимогою, а не надання їх унеможливлює працевлаштування.
Одержувачами персональних даних є тільки і виключно суб’єкти, визначені законодавством, а також компанії, які обслуговують ІТ-системи.
Персональні дані будуть оброблятися протягом 50 років з дати припинення трудовлаштування.

Члени сімей працівників
Виконуючи обов’язок надання інформації власникам персональних даних повідомляємо вам, що ваші персональні дані обробляються в нашій компанії – BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. для цілей, пов’язаних із наданням соціальних пільг, виплат або врегулювання робочого часу працівників, які працюють у компанії, і обробляються відповідно до статті 6 пункт 1. с) RODO.
Діапазон обробки персональних даних випливає лише з правових положень або внутрішніх правил.
Дані отримані від члена сім’ї особи, яка працює у BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. Надання даних з метою одержання соціальних виплат, пільг або додаткових вихідних днів є обов’язковою законодавчою вимогою, а ненадання унеможливлює реалізацію таких прав працівниками.
Одержувачами персональних даних є тільки і виключно суб’єкти, визначені законодавством або внутрішніми правилами.
Персональні дані будуть оброблятися протягом 10 років після припинення трудової діяльності.

Відеоспостереження
Відеоспостереження працює на основі прийнятих внутрішніх Правил, в яких реалізовано обов’язок інформування. Зміст Правил – натисніть тут

Електронна пошта та службові телефони
Виконуючи обов’язок інформування власників персональних даних повідомляємо, що ваша адреса електронної пошти або номер телефону обробляється в нашій компанії – BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. для цілей комунікації відповідно до статті 6 пункт1. f) RODO.
Надання даних пов’язано з необхідністю швидкого контакту, а не надання обмежує можливості контакту до використання послуг традиційної пошти або кур’єра.
Персональні дані будуть доступні для інших клієнтів, шляхом надсилання листів стосовно конкретної теми обговорення у великій групі людей, а також постачальників послуг хостингу.
Персональні дані отримано з різних джерел, а саме:
• безпосередньо від вас, отримання їх ми вважаємо згодою, після виконання певних дій або підписання згоди на телеінформаційний контакт
• з загальнодоступних веб-сайтів (категорії: звичайні дані, адреса електронної пошти, номер телефону, назва або прізвище та ім’я, адреса)
Дані оброблятимуться протягом 10 років з моменту останнього контакту або до отримання вимоги про їх видалення.
Діапазон обробки даних: адреса електронної пошти, номер телефону, назва, адреса, ім’я та прізвище, зміст інформації.

Підрядники
Виконуючи обов’язок надання інформації власникам персональних даних повідомляємо, що ваші персональні дані обробляються в нашій компанії – BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. для наступних цілей:
• ділова співпраця або доставки / придбання товарів та послуг і обробляється в рамках укладеного договору купівлі-продажу або іншої ділової угоди відповідно до статті 6 пунткт 1 b) RODO
• у сфері виконання зобов’язань, що випливають з правових норм (податкових цілей, обліку, позовних вимог), дані обробляються відповідно до ст. 6 пункт 1 с) RODO
• у сфері збору боргів та юридичних послуг дані обробляються на підставі статті 6 пунткт 1 f) RODO.
Обсяг персональних даних випливає виключно з правових положень або внутрішніх правил.
Надання даних з метою співпраці необхідне для придбання чи обслуговування, а також виставлення рахунка-фактури, а ненадання унеможливлює виконання певних підприємницьких дій.

Одержувачами персональних даних є тільки і виключно суб’єкти, визначені законодавством, а також компанії, які обслуговують ІТ-системи.
Персональні дані будуть оброблятися протягом 10 років з моменту останньої підприємницької дії, підтвердженої рахунком-фактурою, або протягом 10 років після закінчення контракту.
Дані можуть передаватися за межі Європейського економічного простору, де не діє належний ступінь охорони даних. У такому випадку застосовується відповідний технічний спосіб охорони даних у момент їх передачі та у бізнес-контрактах.

Дані, пов’язані з управлінням Компанією
Виконуючи обов’язок інформування власників персональних даних повідомляємо, що ваші персональні дані обробляються в нашій компанії – BOWIM – PODKARPACIE Sp. z o.o. для наступних цілей, пов’язаних із щоденним управлінням Компанією на підставі статті 6 пункту 1 f) в контактних книгах, складських документах, приймальних реєстрах, системі зважування та ін.

Обсяг персональних даних залежить від поточних потреб Адміністратора або внутрішніх правил.
Надання даних необхідне для реалізації ділового співробітництва, а ненадання їх буде ускладнити виконання певного бізнес-заходу.
Одержувачі персональних даних визначаються у внутрішніх процедурах, а також це компанії, які підтримують ІТ-системи.
Персональні дані будуть оброблятися протягом 10 років після закінчення дії останнього контакту.

BOWIM - PODKARPACIE SP. Z O.O.

ul. Inwestycyjna 6

35-213 Rzeszów

tel./fax 17 852 73 88

e-mail: rzeszow@bowim.pl

BOWIM - PODKARPACIE SP. Z O.O. o/JASŁO

ul. Towarowa 27a

38-200 Jasło

tel. 13 446 85 24

tel./fax 13 446 85 12

e-mail: o_jaslo@bowim.pl

© 2018 Bowim Podkarpacie | Всі права захищені Wyświetlenia: 581

Проект та виконання: BigCom