BOWIM - PODKARPACIE SP. Z O.O.

ul. Ciepłownicza 8a
35-322 Rzeszów
tel./fax (17) 852 73 88
e-mail: rzeszow@bowim.pl

BOWIM - PODKARPACIE SP. Z O.O. o/JASŁO

ul. Towarowa 27a
38-200 Jasło
tel. (13) 446 85 24
tel./fax (13) 446 85 12
e-mail: o_jaslo@bowim.pl

STRONA GŁÓWNA

Firma BOWIM – Podkarpacie Sp. z o.o. to dawny rzeszowski oddział firmy
BOWIM S.A., który w wyniku dynamicznego rozwoju został przekształcony
w 2006 roku w Sp. z o.o.

Podstawowa działalność firmy to sprzedaż wyrobów hutniczych.

Oferujemy w szerokim zakresie stale węglowe niestopowe i niskostopowe producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie oferowane przez nas materiały posiadają atesty i znaki bezpieczeństwa.

Gwarantujemy wysokość świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy.